Vasemmisto hallitsee, koska porvaripuolueet eivät yhdessä etsi Suomen parasta, vaan sitä mikä puolueita erottaa, linjaa filosofi Jari Ehrnrooth. Tätä kuvaa hallitusneuvottelut sekä ensimmäinen välikysymys, jonka Kokoomus halusi tehdä aivan yksin. Hajaannusta hyödyntäen Rinne on saanut kammettua itsensä pääministeriksi SDP:n ja Vasemmiston tuella. Se on oikeasti vain 56 kansanedustajaa, reilu neljäsosa eduskunnasta. Niin vähän suomalaisista enää äänestää näitä punaisia aatteita.

Tapaan filosofin Suomen syksyisessä kansallismaisemassa. Elokuussa ilmestyi hänen uusi elämänfilosofinen ja kulttuurikriittinen teoksensa Kymmenen vaatimusta vapaalle ihmiselle (Otava 2019). Mutta nyt haluan kysyä politiikasta, jota hän mielellään kommentoi muun muassa Ylen kolumnistina.

Mihin oikein kansakunta on menossa? Valta on vasemmiston käsissä. Ehrnrooth pitää nykytilaa oikeiston johtajuuden puutteena. 

-Suurta enemmistöä edustavat porvaripuolueet kinaavat ja riitelevät keskenään. Sen sijaan että etsisivät yhteistä nimittäjää ja kansalta saadun mandaatin nojalla uudistaisivat yhteiskuntaa ei-sosialistisen ajattelutavan pohjalta. Sitähän juuri nyt tarvittaisiin. Mutta oikeistoltamme puuttuu valtiomiesmäinen johtajuus ja oman voiman tunto.

-Keskitytään liikaa siihen mikä erottaa. Eroja etsitään vaikkapa maahanmuuttolinjauksista, vaikka pitäisi miettiä mikä puolueita yhdistää, Ehrnrooth tähdentää.

Vladimir Iljitš Lenin: ” Valtio on koneisto jossa toinen luokka hallitsee toista luokkaa”.

Helpompaa sanoa kuin tehdä. Miten sitten Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho voisi myöntyä siihen Kokoomuksen vaatimukseen, että tänne tulisi ottaa työperäisiä maahanmuuttajia nykyistä enemmän?

-Perussuomalaiset pitäisi panna syntyvyystilastojen kanssa selkä seinää vasten. Heiltä tulisi kysyä, miten tänne saadaan toimiva huoltosuhde, jos syntyvyys ei lähde nousuun? Ikäkohortit kun eivät politiikalla muuksi muutu.

-Me emme kuitenkaan tarvitse tänne maahanmuuttajia, jotka pyörittelevät peukaloitaan ja elävät sosiaaliturvan varassa.

-Emme tarvitse niitäkään jotka alistavat naisia ja lapsia heimoperinteiden tai uskonnon nojalla ja sotivat länsimaista kulttuuria vastaan. Dogmaattisen islamin arvojärjestelmä ei mitenkään taivu länsimaiseen yksilön vapauteen. Syntyy sovittamattomia ja räjähdysherkkiä ristiriitoja.

-Tarvitsemme sellaisia työorientoituneita tekijöitä, joita työnantajat haluavat palkata. Tällaisia korkean itsekurin omaavia tavoitteellisia osaajia ja työtä pelkäämättömiä työläisiä löytyy paljon esimerkiksi tietyistä Aasian maista, Ehrnrooth summaa.

Mutta eivätkö aasialaiset insinöörit tai ammattinsa osaavat työmiehet vie kantasuomalaisten työpaikkoja ja siten luo turvattomuutta ja työttömyyttä työmarkkinoille?

-Kilpailua ei pitäisi pelätä. Se on suomalaisen ajattelutavan virhe. Kun saamme tänne lisää kilpailua niin kaikki nostavat tasoa ja kaikki voittavat. Sitten suomalaiset tuotteet menevät maailmalla paremmin kaupaksi.

-Mitä enemmän saadaan kilpailua, sitä enemmän meillä on maailmanluokan standardit osaamisessa.

-Meillä on yhä sitä vanhaa suomettumisen pohjalla olevaa ”idänkaupan henkeä”, että suojaudutaan kilpailulta. Suomalaisen insinöörin pitää vain olla vielä parempi kuin tuonti-insinöörin, jos haluaa menestyä.

-Meidän hyvinvointiajattelussa on liikaa pullamössöhenkeä, että on kiva kun voidaan elää mukavasti leppoisaa elämää. Se on ristiriidassa sen kanssa, että vain ponnistelu ja jatkuva kehitys vievät eteenpäin ja tekevät elämästä arvokasta ja mielekästä.

-Tasonnostoa tarvitaan. Jokainen asettaa itselleen uusia tavoitteita, eikä siinä ole mitään pelottavaa, Ehrnrooth linjaa.

Karl Heinrich Marx: ” Me olemme säälimättömiä, emmekä odota sääliä. Kun tulee vuoromme emme kaunistele terrorismia”

Tästä päästäänkin filosofin lempiaiheeseen, joka on jatkuva itsensä kehittäminen. Siihen ei saisi Suomessa ketään painostaa. Jari Ehrnrooth, mikä Suomessa on mennyt vikaan?

-Minä ajan vastuulliseen yksilönvapauteen perustuvaa yhteiskuntaa. Se on valtiosääntömme ainoa varsinainen premissi. Ilman vapautta ei ole muitakaan arvoja. Jokainen omistaa elämänsä ja on siksi aina myös vastuussa omista valinnoistaan.

-Tämän lähtökohdan johdonmukainen soveltaminen on unohtunut. Vastuuta on siirretty valtavissa määrin valtiolle, sen sijaan että jokainen yksilö ohjattaisiin vastaamaan vapaudestaan ihan itse.

-Olkoon ongelma mikä tahansa, apuun huudetaan valtiota tai kuntaa tai verovaroin palkattua ammattiauttajaa eikä koskaan sanota, että ihmisen on itse ratkaistava ongelmansa. Ikään kuin aikuiset olisivat yhä lapsia. Tämäkö muka on itsenäisten ja vapaitten yksilöiden maa?

-Pakotetun valtiojohtoisen kollektivismin pahin ilmentymä on vuoden 2000 perustuslaki, jossa klassisten vapausoikeuksien – kuten kokoontumis- ja yhdistymisvapaus, sananvapaus ja uskonnon vapaus – rinnalle on nostettu sosiaalisia, taloudellisia ja sivistyksellisiä oikeuksia, kuten oikeus koulutukseen, työhön ja sosiaaliturvaan.

-Lukeehan siellä näinkin: ” Julkisen vallan on turvattava – – jokaiselle yhtäläinen mahdollisuus saada kykyjensä ja erityisten tarpeidensa mukaisesti myös muuta kuin perusopetusta sekä kehittää itseään varattomuuden sitä estämättä.”

-On aika suuruudenhullu lupaus, että jokainen voisi kouluttautua ja kehittää itseään niin kuin itse haluaa ja valtio kustantaa viulut! Kuulostaa aivan paratiisilta.

-On vaikea ymmärtää, mitä vuoden 2000 perustuslain säätäjät oikein ajattelivat. Unohtuiko heiltä realismi kokonaan?

-Tällainen kaikki elämän alueet kattava valtiollinen vastuunotto on tuttua Neuvostoliiton vuoden 1936 perustuslaista, mutta länsimaissa se on hyvin harvinaista – ellei peräti ainutlaatuista. Näin laaja valtiollisesti pakotettu yhteisvastuu ei mitenkään sovi liberaaliin demokratiaan. Se on jo johtanut turhauttaviin ongelmiin, koska perustuslaki on kaikkien lakien perusta.

-Meillä on ollut hyvin vaikeata tehdä uudistuksia, koska kaikkien pitäisi saada kaikki oikeudet samantasoisina ympäri maata. Sehän ei ole oikein mahdollistakaan, joten valtiontalous on vielä hätää kärsimässä tämän unelmahöttöisen perustuslakimme tähden, Ehrnrooth ennustaa.

Mihail Aleksandrovitš Bakunin: “valtiososialismi johtaa hirmuhallintoon”.

Vuonna 2016 budjettiriihessä hallitus päätti tehdä 0,85 % indeksileikkauksen kaikkiin sosiaalietuuksiin, jotka ovat sidoksissa kansaneläkeindeksiin. Perustuslakivaliokunta päätti, että toimeentulotukeen ei voi koska, koska ”toimeentulotukea käytännössä perustuslain 19 §:n 1 momentissa tarkoitetun ihmisarvoisen elämän edellyttämän toimeentulon ja huolenpidon takuuna”. Lausunto riitti ja esitys peruttiin.

-Perustuslakivaliokunta piti kolmen euron leikkausta perustuslain vastaisena toimena. Puhumattakaan lukuisista sote-esityksistä, jotka ovat törmänneet sen tulkintamuuriin. Perustuslaki tai sen tulkinta, ja päätökset, joita sen perusteella on tehty muodostavat kehityksen tulpan.

-Paisunut sosiaaliturvajärjestelmä on johtanut esimerkiksi siihen, että asumistukijärjestelmän piirissä on 16 % väestöstä. Näin iso osa väestöstä ei siis kykene itse selviytymään edes asumiskuluistaan. Uskomatonta!

-Asumistuesta onkin kehittynyt eräänlainen kansankorruptiojärjestelmä. Siitä hyötyvät vuokranantajat, vuokranmaksajat, Ay-liike, Kojamon osakkeen omistajat, kansainväliset pankit. Kaiken huipuksi asumistukea on alettu maksaa myös omistusasunnoissa asuvien velkakuluihin. Netissä jaetaan tietoa, miten käyttää asumistukea hyväksi. Kaiken tämän – yli 2 miljardia vuodessa – maksaa kunnollinen ja tunnollinen suomalainen veronmaksaja.

-Sosiaaliturvajärjestelmän pitäisi johtaa työhön ja itsenäiseen toimeentuloon, mutta nykyisellään se johtaa toisten kustannuksella elämiseen ja riippuvuuteen valtiosta, Ehrnrooth summaa.

Olet esittänyt, että riippuvuus valtion tukijärjestelmistä johtaa vapauden menettämiseen. Tuen varassa oleminen on tietysti jossain elämäntilanteessa ainoa keino selviytyä. Sen vuoksi me myös palkastamme maksamme sosiaaliturvamaksuja pahan päivän varalle. Jos suuri osa elämästä on riippuvuutta erilaisista tuista, niin johtaako se ihmisen autonomian menetykseen ja passivoitumiseen?

-Jokaisen yksilön on oltava itsenäinen, jotta voi olla vapaa. Se tekee moraalisen harkinnan ja kritiikin myös valtion suuntaan mahdolliseksi.

-Yleisemminkin, emme voi vapauden kulttuurina edistyä, ellei jokainen työkykyinen vapaa yksilö tee arvoa luovaa työtä ja anna parastaan. Itsensä toteuttaminen ei ole vain omaa itseä varten, vaan muita varten. Tätä minä kutsun vastuulliseksi individualismiksi, joka on myös uuden kirjani johtava aate.

-Hyvän elämän filosofiassa on kyse siitä mikä on korkein hyvä mihin pyritään. Pekka Kuusen sosiaalipolitiikasta 1960-luvulta lähtien arvohierarkioista on luovuttu ja korkein päämäärä on ollut hyvinvointi.

-Hyvinvointi ei kuitenkaan voi olla korkein hyvä. Se on vain arvokkaan elämän yksi edellytys. Hyvään elämään kyllä tarvitaan riittävä hyvinvointi, mutta siitähän se elämän arvoisten päämäärien tavoittelu vasta alkaa. Ilman hierarkioita kehityksellä ei ole kriteereitä.

-Hyvinvointi ja onnellisuus voidaan saavuttaa ja siihen kehitys lopahtaa. Tyytyväisyys tappaa kehityksen, kuten urheilijat tietävät. On oltava päämääriä, joita ei voida saavuttaa mutta joita kohti voidaan loputtomasti edetä.

-Kulttuurievoluutioon ryhtyneen ihmislajin korkein hyvä on eettinen vapaus – siis moraalisesti harkittu oikeamielinen vapaus. Sitä moraalisen kasvun tielle lähtenyt länsimainen ihminen on tavoitellut jo kauan. Mihin tämä suuri tavoittamaton arvopäämäärä nyt on unohtunut hyvinvointiaikakaudella?

-Nykyään meillä on hyvin paljon tyytyväisyys- ja hyvinvointikeskeistä puhetta elämästä. Ihmisten on selvästi vaikea hahmottaa korkeampia arvopäämääriä – kuten totuutta, kauneutta ja hyvyyttä. Mutta sitten kun ihminen löytää omaa hyvinvointiaan suuremman tarkoituksen, elämä saa suunnan.

-Ihmiset joutuvat miettimään oman elämänsä arvoa, kun kuolema lähestyy. Mikä on ollut merkityksellistä, onko minun elämälläni ollut jokin arvo? Oma onnellisuus ei silloin paina vaakakupissa.

-Vastaus on se mitä olet pystynyt antamaan itsestäsi muille, läheisille ja koko kulttuurikehitykselle. Elämän arvon mitta on se millaisen jäljen jätät – siis lapset, rakkaudet, työt ja rohkeat teot. Kannattaa siis keskittyä niihin.

-Kukaan ei voi väistää elämän asettamia vaatimuksia, vaan jokaisen on kilvoiteltava, ponnisteltava ja kehityttävä, jotta ehtisi antaa parhaansa, ennen kuin voimat ehtyvät, Ehrnrooth patistelee.

Sosialistiset puolueet eivät ole filosofin ainoa huoli. Myös Vihreillä on ajatuksia, joita hänen on vaikea sulattaa. 

-Meillä on erittäin vahva ja autoritäärinen vihreä aate. Pitäisi katsoa myös vihreän ajattelun syntilistaa. Ydinvoiman vaarallisuudella pelottelu on paras yksittäinen esimerkki vihreän ajattelun luonteesta. Se että ydinvoimaa on ajettu alas pelottelupolitiikalla, on suurin syyllinen nykyisiin päästötasoihin esimerkiksi kivihiilimaa Saksassa.

-Ylipäätään ympäristökeskustelu on mennyt kummalliseksi. Ihmislajia pidetään syöpäkasvaimena. Ihmisen kehittämä moraalinen harkintakyky ja korkeat kulttuuriset arvopäämäärät unohdetaan ja niiden sijasta luonto lajeineen nähdään ensisijaisena arvokkuuden lähteenä – siis tämä biologista olemassaolon taistelua käyvä harkintakyvytön luonto! Tällainen on silkkaa alkukantaista pimeyttä, länsimaisen korkeakulttuurin ja jalostuvan ihmisyyden alas ajamista. Vihreässä ajattelussa humanismi on kääntynyt nurin päin ja muuttunut ihmisen itsevihaksi.

-Vihreitä kauhufantasioita vedenpaisumuksesta ja lajikadosta on esitetty niin kauan kuin minä muistan, ainakin 1980-luvulta alkaen. Pekka on huutanut ”susi, susi!” mutta uhkat eivät ole toteutuneet. Ydintuhon piti tulla ja otsonikadon tappaa elämä maapallolta. Mutta ongelmat on ratkaistu ja talous kasvaa.

-Jostain syystä vihreät eivät voi hyväksyä ja juhlia sitä, että ihminen on tämän maailman voittoisa valtias. Tieteellis-teknisen kehityksen avullahan meistä tulee koko ajan ylivoimaisempia muun luonnon hyväksikäyttäjiä itse asettamiimme tarkoituksiin. Myös moraalisesti tämä on riemuvoitto, koska maailmassa ei ole muita arvojen ja päämäärien asettajia kuin ihmislaji. Ihana, vahva, eettisesti harkitseva ihminen! Minä ainakin olen ylpeä lajistamme. Virheitä on tehty, mutta niistä on opittu ja nyt on taas uudenlaisen, entistä älykkäämmän ihmisyyden ja suuremman vaurastumisen aika. Sehän on loistavaa meille kaikille.

-Kauhufantasiat tulisi heittää roskakoriin ja keskittyä teknologian parantamiseen esimerkiksi vähäpäästöisemmäksi, jotta luontoa voidaan jatkossakin käyttää hyväksi niin kuin ihmislaji omien tavoitteidensa vuoksi haluaa. Me voimme aivan huoletta ajatella, että muu luonto on olemassa meitä varten. Ei luonnossa ole ketään muuta joka asettaisi arvojärjestyksiä. Kulttuurievoluutioon ryhtynyt tietoinen ihminen on yksin vapautensa ja vastuunsa kanssa.

-Vihreiden poliittinen nousu on merkki siitä, että ihmisen vapauteen, vaurauteen ja sivistykseen uskova porvarillinen politiikka on löysää ja liian arkaa. Suomessa ei ole uskallettu kritisoida vihreitä ja vasemmistoa. Oikeiston politiikka on ollut liian puolustuksellista. On annettu vasemmistolle ja vihreille kriitikon ja hyökkääjän asema, Ehrnrooth analysoi.

-Mutta nyt on tullut korkea aika kääntää asetelma toisin päin, sillä ennemmin tai myöhemmin äänestäjien enemmistön porvarillisten arvojen on noustava johtaviksi, hän täydentää.

Anarkistisen ympäristöliike “elokapinan” -tunnus.

Tästä päästäänkin viimeiseen kysymykseen miten tällainen vihreiden kritisointi ja sosiaaliturvan kritisointi ja toisaalta yksilön patistelu puhe on otettu Suomessa vastaan?

-Täällä vallitsee hyvin konsensushenkinen keskusteluperinne, jossa tiettyjä asioita ei saa sanoa ääneen. Ja suomettumisen perintönä konsensuksen painopiste on vasemmalla.

-Olen saanut kolumneistani henkilööni kohdistuvia uhkauksia, kuten “You are an ordinary fascist and should be killed”.

-Islamin uudistamista vaativasta kolumnistani minua syytettiin rasistiksi.

-Yllättävintä on ollut kuitenkin se, kuinka suuri tabu passivoiva ja vapaamatkustusta ylläpitävä sosiaaliturva yhä on. Aina kun siitä kirjoittaa, saa hyökyaallon solvausta ylleen. Ehkä aiheen erityisen vahva tabuluonne noin paljastuu.

– Minuun kohdistuva mustamaalaaminen, halveksunta ja uhkailu eivät ole mitenkään vaikuttaneet julkiseen toimintaani. Nämä räyhääjät tulee jättää omaan arvoonsa, Ehrnrooth toteaa.

Filosofi hymyilee vaikka on saanut tappouhkauksia mielipiteistään.

Keskustelu filosofin kanssa saa minut syviin mietteisiin. Kaikesta en toki ole samaa mieltä, mutta suomalaisen yhteiskunnan kehittämisessä tarvitaan myös varsin kriittisiä, välillä sen perustuksia ravistelevia puheenvuoroja. Suomen oikeiston tilannetta Ehrnrooth kuvaa varsin osuvasti.

Oikeiston yhdistyminen sosialisteja vastaan on vaikeaa tilanteessa, jossa perussuomalaisille kelpaa turva ilman muutosta. Silloin vastausta talouskasvun vauhdittamiseen ei saada ainakaan työperäisestä maahanmuutosta. Perussuomalaiset näkevät taas Kokoomuksen politiikan ajavan muutosta maahanmuuton kautta ilman turvaa. Tämä kiistely voi jatkua seuraavat neljä vuotta.

Vihreät saavat polttoainetta kauhufantasioista ja Keskustaa Rinne palkitsee ruhtinaallisesti lisäpuoluetuella, painavilla ministerinsalkuilla ja puhemiehen paikalla. Sosialistien tilannetta helpottaa se, että perustuslakimme ei salli suuria muutoksia. Suuri osa suomalaisista on riippuvaisia sosiaaliturvasta. Rinne markkinoi itseään sosiaaliturvan takuumiehenä, joka ei keneltäkään leikkaa. Katiskaan ajetut ihmiset odottelevat Rinteen budjettiriihien armopaloja. Yhtälön voittaja on vallassa pysyvä Antti Rinne ja Kojamon osakkeen omistajat. Häviäjiä ovat työllään veroja maksavat ihmiset ja heidän määränsä on yhä vähenemään päin. Heidät ajetaan viimeiseen hikipisaraan. Heille kasaantuu yhä enemmän töitä sekä veroja maksettavaksi eikä heitä voi päästää eläkkeellekään alle 70-vuotiaina, koska kuka silloin työt tekisi?

11 kommenttia

 1. Periaatteessa PS:n kanssa maahanmuutto saataisiin soviteltua varmasti, eikä Suomellekaan varmasti tekisi pahaa jos työvoimapulaa paikkaava maahanmuutto tulisi työteliäästä ja kulttuurillisesti aika sopeutuvasta Asiasta ja itäisestä Euroopasta lähi-idän ja Afrikan sijaan.


 2. Mielestäni PS ei vastusta maahanmuuttoa vaan he vastustavat haittamaahanmuuttoa! Ehrnroothn pitäisi kuunnella PS:ää eikä valemediaa. Ehrnrooth kertoikin jo esimerkkejä haittamaahanmuutosta.

  Mielestäni yhteistyö on hankalaa jos joku pitää laittaa selkä seinäävasten.

  Mielummin pitäisi tutkia muiden porvaripuolueiden linjaa. Kokoomus haluaa työperäistä maahanmuuttoa polkeakseen työntekijöiden etuja

 3. “-Tarvitsemme sellaisia työorientoituneita tekijöitä, joita työnantajat haluavat palkata. Tällaisia korkean itsekurin omaavia tavoitteellisia osaajia ja työtä pelkäämättömiä työläisiä löytyy paljon esimerkiksi tietyistä Aasian maista, Ehrnrooth summaa.”
  Valitettavasti ei vain löydy! Suomi on pitkälle kehittynyt teollisuusmaa joka tarvitsee työntekijöitä joilla on tarvittava osaaminen valmiina. Ja maita joista näitä löytyy on Euroopan ulkopuolella hyvin harvassa. Ja niissä harvoissa maissa ei niitä jotka olisivat työpaikan tarpeessa ja siksi valmiina tulemaan ei ole! Enkä nyt puhu kokeista tai siivoojista vaan ammattitaitoisista metallimiehistä, teknikoista ja insinööreistä. Eikä niistä maista myöskään löydy lähtöön valmiita suomalaiset vaatimukset täyttäviä sairaanhoitajia.

 4. Tyypillinen uus-liberaali Kokoomuksen kannattaja! Se mitä hän itse asiassa haluaa on hyvinvointivaltion alasajo ja ammattitaidottoman halvan työvoiman maahan tuontia! Kaikki muu on pelkkää puhetta joka on aivan linjassa uus-liberalismin perusperiatteiden kanssa.

 5. “Mutta eivätkö aasialaiset insinöörit tai ammattinsa osaavat työmiehet vie kantasuomalaisten työpaikkoja ja siten luo turvattomuutta ja työttömyyttä työmarkkinoille?

  -Kilpailua ei pitäisi pelätä. Se on suomalaisen ajattelutavan virhe. Kun saamme tänne lisää kilpailua niin kaikki nostavat tasoa ja kaikki voittavat. Sitten suomalaiset tuotteet menevät maailmalla paremmin kaupaksi.”
  Filosofin haluama kilpailu olisi kilpailua siitä kuka tekee työt mataliimmalla palkalla! Ja kyllä hän sen tietää! Eikä se tuotteiden taso tai laatu nousisi siksi, että kokoonpanolinjalla työskentelee Indonesiasta tullut duunari joka ansaitsee 900 EURO:a kuukaudessa!

 6. Ehrnrooth on monessa asiassa oikeassa. Sen sijaan väitteet siitä, että PS olisi kaikkea maahanmuuttoa vastaan, ovat tyypillistä disinformaation levittämistä. Haittamaahanmuuttoa tässä vastustetaan.

  Onnellisuuden ja tyytyväisyyden haikailussa olen Ehrnroothin kanssa samoilla linjoilla. Asetan itse merkityksellisen elämän onnellisuuden ja tyytyväisyyden edelle. Siksi olen itse aktiivinen netissä ja politiikassa. Aktiivisuudesta aiheutuu aika lailla vaivaa ja kulua. Valitsen silti sen, että elämälläni on tarkoitus.

 7. Haluatko sinä että Suomeen tai kuntaasi muuttaa ihmisiä jotka voivat vapaasti, kenenkään estämättä hyödyntää sinua, perhettäsi, lapsiasi ilman mainittavaa seurausta rikkeistä ja rikoksista sinua, heitä ja meitä kohtaan? Maahanmuuttajat ja kuntaa vaihtavat eivät tee yhteistyötä natiivien kanssa vaan kuplaantuvat ja alkavat kilpailemaan heidän kanssa.

  Onko oikein että valtio edistää vakoilua, tiedustelua, urkintaa jne. muka ehkäistäkseen mitä joku häiriintynyt ja nerokas toisten hyödyntäjä saa päähänsä? Onko tämä vakoileva osapuoli edes enää suomalainen kun tiedustelulaitokset tekevät yhteistyötä?

  Suomen valtio on muiden valtioiden ja keskuspankkien rahoittamaa ja näillä tuntuu olevan yhteinen intressi pysyä vallassa kiinni. Jopa ihminen joka haluaa luonnolisia oikeuksiaan enemmän mitä valtio myöntää on sen vihollinen. Koska valtiot ja sitä ylläpitävät yritykset ovat enimmäkseen aikuisten ohjaamia julkisessa hallinnossa ja johtamia yrityksissä, on perin kummallista ettei aikuisten fasismi ole kaikille, sinullekin selviö.

  Sinullakin taitaa olla lehmä ojassa.

  Onko sinusta maan lait eettisesti toimiva kokoelma sääntöjä jotka ehkäisevät suomalaisia ja ulkomaalaisia olemaan perseilemättä täällä ja antaako se riittävästi oikeuksia ja vastuita lapsille, nuorille, aikuisille, vanhemmille, isovanhemmille, ikäihmisille, vangeille, sairaille ja eläimille?

  Ei ole mitään syytä päästää ihmisiä maahan tai kuntaan mikäli he eivät kerro julkisesti keitä ovat, mitä ovat tulleet tekemään ja mitä eivät tee – tai heidät saa poistaa alueelta eniten tarjoavalle.

  Alkuperäisillä kuntalaisilla tai suomalaisilla ei näytä olevan mitään sanan valtaa määritellä ketkä elävät heidän siivellään, orjuuttavat työllä tai lukitsevat bordelleihinsa.

  Ne suomalaiset jotka haluavat menestyä tekevät sen todennäköisesti ilman suomalaisia myymällä suomalaisia ihmisiä niinkuin viikinkien aikaan, heidän tietojaan ja taitojaan ja maaperää, vettä, metsää ja eläimiä. He etsivät ulkomailta kumppanuuksia yrityksistä ja valtioista hakien rahoitusta yrityksillä hyödyntää suomalaista perimää.

  Suomen ottaessa lainaa ulkomailta, kaikki valtion myöntämät yritystuet ja yritysten henkilökunta on muiden valtioiden rahoittamia, jotka voivat olla hetken suomalaisessa omistuksessa, mutta suomalainen henkilökunta ja sen immateriaalinen tuotantokyky ja tuotteet/palvelut myydään heti kun sopiva tarjous tulee.

  Sanovat että Suomi on vientivetoinen maa, mutta ei täällä lokaalista autonomiasta saa edes puhua ilman että maataan myyvät kiinnostuvat suuremmasta hyödystä jota ulkomailla tarjotaan.

  Jos patriotismi on jotain, niin maa ja sen ihmiset eivät ole myynnissä ja kansa kykenee itseorganisoitumaan tavalla jossa päällekkäinen työ vähenee ja kansaa pettävät tahot saavat lähteä muualle myymään toista kansaa ja sen maata, parasiitti kun ei luonnostaan eroon pääse. Suomessa on monta työtöntä joka ei halua myydä maataan ja paljon palkansaajia orjina ja heidän työllistäjiään jotka tekevät työtään jotta ylikansalliset yritykset menestyvät.

  Lopetetaan heidän hyväksikäyttö suomalaisista, ei anneta perimäämme, ei ideoitamme, ei maassamme olevaa mitään hybridiomaisuutta. Annetaan pois ne luopiot jotka eivät tähän sanaan usko.

  1. “Annetaan pois ne Iuopiot jotka eivät tähän sanaan usko”, “kansaa pettävät tahot” jne. Siis 30-45% Suomen kantasuomalaisista. Olisikohan niin että nuo “paikalleenjymähtäneetnatiivit” ovat juuri niitä joita ei saa töihin “kirveelläkään”?

 8. Viisauden rakastaja, hehheh. Ovatko porvaripuolueet viimeisten vuosikymmenten aikana etsineet ja ajaneet Suomen parasta? Vai suppeiden, omien sidosryhmien, “kavereiden”, itsekästä omanedun tavoittelua?

  Onko viimeinen Suomen etua tosissaan ajanut ryhmittymä asevelisosialistit? Hävetkää porvarit. Emme ikäväkyllä voi vaihtaa teitä.

  Miten teille “oppineille”, kaiken tuonti “krääsän” keskellä, on vaikeaa ymmärtää että Suomi todellakin elää viennistä. Uskotteko oikeasti että teidän iphonet maksetaan teitä palvelemalla?

  Tämähän on joukkuepeliä jossa “kaukalossa” tehdään tulos. Pelaamme kokoajan alivoimalla, mutta kaukalon ulkopuolinen “siipiveikkojen ja -sisarien” määrä, vaatimukset ja ääni kasvaa kokoajan.

  Voi olla että “vientialanylpeänduunarin” ajatukset eivät tavoita noin “oppineiden” ajatusmaailmaa.

 9. Oikeistojohdon sitoutuminen “hyväntekeväisyysjärjestöksi” luulemansa YK:n (yhdeksi maaksi Yhdistyneet Kansakunnat)
  totaalin globaalin satanistisen kommunismin kuvaavaan Agendaan 21 selittää kaikki epäloogiset etumme vastaiset päätökset. Ageda-21 tekee YK:n johdosta globaalin MaailmanDiktatuuriHallituksen, joka päättää yksin ihan kaikesta ml. maankäyttö, mineraalit, muut luonnonvarat, koulutus, INFORMAATIO ja ihmiset. Jotkut fiksuimmat sossutkin herännneet huolestuneina:
  https://www.democratsagainstunagenda21.com/

Vastaa käyttäjälle Miesäänestäjä Peruuta vastaus

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *