Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelää haastateltiin monen median toimesta kesäkuussa. Ajankohdassa Perustuslakivaliokunta käsitteli kansanedustajan syytesuoja-asiaa (Mäenpään tapaus). Perustuslakivaliokunnan päätös, jossa se puolsi kansanedustaja Mäenpään syytteeseen asettamista syntyi äänin 12–5.  
”Perustuslakivaliokunta pyrkii yleensä yksimielisiin ratkaisuihin ilman puoluepolitiikkaa”. Ojala-Niemelä (sd.) sanoi. Hän mainitsi silloin ajankohdassa, vaikka päätös syntyi äänestyksellä, ”ettei hän nytkään allekirjoita näkemystä asian politisoitumisesta.”

Lakimiesuutisisten haastattelussa 16.6 Ojala-Niemelän mukaan PeV puheenjohtajan tehtävä on vaalia, ettei valiokunta pääse politisoitumaan. ”Jos niin tapahtuisi, se olisi tämän järjestelmän loppu. Uskottavuus menisi.”

Ojala-Niemelä kertoi, miten entinen varapuheenjohtaja Tapani Tölli neuvoi syksyllä uusia jäseniä: ”Tässä valiokunnassa jätetään politiikan viitta harteilta ja pannaan tuomarin hattu päähän.”

”Jäsenet ovat omaksuneet roolinsa ja pitäneet puoluepolitiikan loitolla. Menettelyt ovat oikeudellisia: asioita tarkastellaan juridisten silmälasien läpi.” Ojala-Niemelän mukaan valiokunta saa tarvittavan asiantuntemuksen asiantuntijakuulemisista ja -lausunnoista. Hän ei pidä ongelmana, että jäsenistä vain viisi on juristeja. ”Valiokunnan ei-juristijäsenetkin kasvavat vaalikauden aikana miltei juristin pätevyyteen kuuntelemalla päivät pitkät valtiosääntöoikeuden asiantuntijoita. Sieltä se viisaus löytyy. Yksi jäsenistä on jopa saanut kipinän ja ryhtynyt lukemaan oikeustiedettä.”

Tuo jäsen ei ainakaan ole vihreitten Outi Alanko-Kahiluoto. Hän on lähettänyt hallituspuolueitten PeV jäsenille emailin ulkoministeri Pekka Haaviston tapaukseen liittyen, jossa pyysi jäseniä lieventämään kantaa Haavistoa kohtaan. MTV Uutiset oli saanut emailin haltuunsa ja uutisoi asiasta jo 9.12 aamuyöllä. Alanko-Kahiluodolle ”vähäisesti tapahtuneesta oikeusoppimisesta” on osoitus, että hän lähetti nopeasti twiitin: ”Mietintötekstiä sisältävä viestini on vuodettu. Vakava kolhu PeV:n luottamuksellisuudelle. Ehdotetuilla muutoksilla keskeneräiseen pohjaan on juridinen perustelu. Oma näkökulmani PeV-käsittelyihin on, että käsittelyn tulee aina nojata asiantuntijoihin.”

Valiokunta nauttii korkeaa arvostusta politiikassa ja oikeuselämässä. Samoin PeV:n puheenjohtaja juristi, varatuomari Johanna Ojala-Niemelä, joka on johtanut poikkeuksellisissa oloissa kiitettävästi valiokunnan työtä.

Vakavan kolhun PeV:n luottamukselle aiheutti nimenomaan vihreiden edustajan email muille hallituspuolueiden jäsenille. On syytä muistaa, että KRP epäilee ulkoministeri Pekka Haavistoa (vihr) virkarikoksesta ja yhteistoimintavelvoitteen rikkomisesta. Nyt perustuslakivaliokunnan jäsen omalla emailillaan suostuttelee toisia lieventämään käsitystä, perustellen Haaviston toimien olleen “oikeassa suhteessa tavoiteltuihin päämääriin nähden”. Siis, tutkittavana oleva rikosasia teonkuvauksineen sallittaisiin, jos sille löytyy poliittiinen tahtotila osalta PeV jäseniä. Siis Hallituspuolueen jäseniltä.

Twitter on mainio tietopankki poimia nopeasti jonkinlaista analyysiä ja otantaa onko valtakunnassa kaikki hyvin. ”Vihreitten puolue” on peukuttanut Alanko-Kahiluodon twiittiä. Varsin huolestuttava asia, jos on niin, että Alanko-Kahiluotoa on ohjattu puolueesta käsin toimimaan näin. Se johtaa mielestäni uuteen esitutkintaan, sillä pienestä asiasta ei ministerivastuuasian loppulausunnon antamisesta ole kysymys.

Oli mielenkiintoista löytää myös Kimmo Sasin (ex kokoomuspolitiikko, joka toimi vuosina 2003–2011 PeV puheenjohtajana) twiittaus:
”Perustuslakivaliokunnassa ei pidetä ryhmäkokouksia, jotta asiat eivät puoluepolitisoidu. Kun viesti lähetetty vain hallituspuolueiden jäsenille, kyseessä vetoaminen hallitussolidaarisuuteen ja siten puoluepoliittinen painostus. Kun ei myöskään perusteluja, kyse painostuksesta”.

On selvää, että Alanko-Kahiluoto on toiminut PeV:ssä perehdytyksessä annettujen ohjeiden sekä toimintatapojen vastaisesti, sekä rikkonut luottamuksen valiokunnan puheenjohtajaan Johanna Ojala-Niemelään. Jos Alanko-Kahiluoto on toiminut asiassa puoluejohdon ohjauksessa, on kyseessä vieläkin vakavampi asia. Näemme varmaan episodin, jossa oikeuskansleri ottaa nopeasti kantaa asiaan. Nähtäväksi jää, kuinka moni valiokunnan jäsen joutuu jääväämään nyt itsensä loppusuoralla olevassa Pekka Haavistoa koskevassa loppulausunnon antamisessa. Itse näkisin, että Alanko-Kahiluodon on erottava tehtävästään heti, jotta ulkoministeri Haaviston tapaus pystytään viemään valiokunnassa nyt loppuun.

Itse toivon, että asia saataisiin viedä eduskuntaan suuresti arvostamani valiokunnan puheenjohtajan Johanna Ojala-Niemelän johtamalla yksimielisellä päätöksellä, ennenkuin hän joutuu jäämään sairaslomalle. Toivon Johanna Ojala-Niemelälle Jumalan siunausta ja lääkäreille onnistumista edessä olevassa vaativassa leikkauksessa.


Ohessa Outi Alanko-Kahiluodon email, poimittuna MTV uutisoinnista 9.12:

”Hei, 

alla pieniä muutosesityksiä valiokuntaneuvoksen pohjaan ministerivastuuasiassa. Muutosehdotukset ovat isoilla kirjaimilla. Toivottavasti voitte tukea näitä. 

Ystävällisin terveisin

XXXX 

(78) PeV:n mielestä ministeri Haaviston pyrkimyksille siirtää konsulipäällikkö toisiin tehtäviin voidaan osittain arvioida olevan al-Hol-asian hoitamiseen liittyviä toiminnallisia tarpeita.

Kuitenkin ministeri Haavisto on SAATTANUT valiokunnan käsityksen mukaan käyttää harkintavaltaansa vastoin hallintolain 6 §:n säännöksistä ilmenevää oikeasuhtaisuuden vaatimusta määräämällä valmistelemaan konsulipäällikön siirron konsulipäällikön tehtävästä kokonaan toisiin tehtäviin selvityttämättä konsulipäällikön oikeusasemaan vähemmän puuttuvien toimenpiteiden mahdollisuutta. Merkityksellistä tässä arviossa on, että konsulipäällikön tehtävistä vain osa on koostunut al-Hol-asian hoitamisesta.

TOISAALTA SIIRRON VOITAISIIN KATSOA OLEVAN OIKEASSA SUHTEESSA TAVOITELTUIHIN PÄÄMÄÄRIIN NÄHDEN,  KUN OTETAAN HUOMIOON VELVOLLISUUS PYRKIÄ AKTIIVISIN TOIMENPITEIN TURVAAMAAN LEIRILLÄ OLEVIEN SUOMALAISLASTEN EDUN JA OIKEUKSIEN TOTEUTUMINEN LAPSEN OIKEUKSIEN YLEISSOPIMUKSEN JA PERUSTUSLAIN 22 §:N MUKAISESTI.

(79) Ulkoministeri Haavisto on maininnut siirron perusteeksi luottamuspulan. Perustuslakivaliokunta katsoo, että luottamuspula ei ole ulkoasianhallintolain 17 §:n mukainen peruste siirrolle. (LISÄYS:) PELKKÄ LUOTTAMUSPULA EI OLISI HYVÄKSYTTÄVÄ PERUSTE VIRKAMIEHEN SIIRTÄMISELLE, MUTTA TÄSSÄ TAPAUKSESSA ON OLLUT KYSYMYS MYÖS TUON NÄKEMYSERON VAIKUTUKSESTA HAAVISTON JA HALLITUKSEN PIIRISSÄ HYVÄKSYTYN TOIMINTALINJAN TOTEUTTAMISEEN. (POIS:) Ministeri Haavisto on käyttänyt (TAI MUOTOON) SAATTANUT KÄYTTÄÄ

(80) “käsilläoloa” jälkeen:

TOISAALTA ON HUOMIOITAVA, ETTÄ ERITYISEDUSTAJA ON TARVINNUT TEHTÄVÄSSÄÄN KONSULIPALVELUIDEN HENKILÖSTÖN YHTEISTYÖTÄ JA TUKEA JA HAAVISTO ON PERUSTELLUSTI VOINUT ARVIOIDA AL-HOLIN OPERAATION PITKÄKESTOISEKSI. 

Konsulipäällikön siirtohakkeen poikkeuksellisuus suhteessa UM:n vakiintuneeseen hallintokäytäntöön korostaa sen luonnetta ennakoimattomana ja MAHDOLLISESTI osin oikeasuhteisuusvaatimuksen kannalta ongelmallisena.

Vaikka päätöksenteko laajemmin al-Hol-asiassa on osittain perustunut oikeuskanslerin ratkaisuun ja päätöksenteon taustalla olevilla tavoitteilla on siten kytkentä julkiselle vallalle asetettuun perus- ja ihmisoikeuksien turvaamisvelvoitteen täyttämiseen, (POIS: nämä näkökohdat eivät liity konsulipäällikön siirtohankkeen lainmukaisuuteen ja siten) sanotut seikat eivät oikeuta käyttämään toimivaltaa sellaiseen tarkoitukseen, johon se mainitun säännöksen perusteella ei ole käytettävissä.

(81) (lisäys:) SAATTANEEN rikkoa

(83) Perustuslakivaliokunnan mielestä Haaviston menettelyn moitittavuutta VOIDAAN KUITENKIN PITÄÄ VÄHÄISENÄ (POIS: ei voida rikosoikeudellisessa arviossa pitää kokonaisuutena arvioiden vähäisenä).

RAUNO TASKINEN, kaupunginvaltuutettu KD.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *