Konservatiivi -blogi edistää konservatiivista ajattelua Suomessa. Konservatiivi -blogi esittelee konservatiivisia ajattelijoita ja ajatuksia yhteiskunnan eri osa-alueilta. Heitä edustavat mm. brittiläinen Sir Roger Scruton ja kanadalainen Jordan B. Peterson. Heidän filosofiansa päämääränä on antaa ihmisille toivoa ja toimintaperiaatteita, joilla selvitä kaoottisessa maailmassa. Luennossaan vuodelta 2017 Peterson määritteli populaarilla tavalla “Elinkelpoisen 2000-luvun konservativismin ohjenuorat”.

1. Läntisen sivilisaation perustavat oletukset pätevät.
2. Rauhanomainen sosiaalisuus on parempi kuin eristäytyminen ja sota. Sen seurauksena on oikeutettua vaatia joitain yksilöllisten impulssien ja ominaispiirteiden uhrauksia.
3. Osaamisen hierarkiat ovat toivottavia ja niitä tulisi edistää.
4. Rajat ovat järkeenkäypiä. Samoin rajat maahanmuutolle ovat järkeenkäypiä. Edelleen ei tulisi olettaa, että ihmiset yhteiskunnissa jotka eivät ole kehittäneet toimivaa yksilön oikeuksien määräämää hallintojärjestelmää, pitävät sellaisessa hallintojärjestelmässä pysymisen mukaisia arvoja.
5. Ihmisille tulisi maksaa niin että he kykenevät ja haluavat suorittaa sosiaalisesti hyödyllisiä ja toivottavia tehtäviä.
6. Kansalaisilla on luovuttamaton oikeus hyötyä oman rehellisen työnsä tuloksesta.
7. On jalompaa opettaa nuorille vastuista kuin oikeuksista.
8. On parempi tehdä sitä mitä kaikki ovat aina tehneet, ellei sinulla ole poikkeuksellisen pätevää syytä tehdä toisin.
9. Radikaalia muutosta tulisi tarkastella epäillen, erityisesti radikaalin muutoksen aikana.
10. Hallinnon, paikallisen ja etäisen, tulisi jättää ihmiset mahdollisimman paljon omiin oloihinsa.
11. Ehjät heteroseksuaaliset kahden vanhemman perheet muodostavat vakaan valtion tarpeellisen kalliopohjan.
12. Meidän tulisi arvioida poliittista järjestelmäämme suhteessa muihin poliittisiin järjestelmiin eikä hypoteettisiin utopioihin.

Oheisella luentovideolla Peterson perustelee, miksi on päätynyt näihin ohjeisiin. Petersonin osuus alkaa kohdasta 18:00.

Jordan B. Peterson on psykoterapeutti ei filosofi. On sanottu, että hänen ajattelutapansa lähestyy Edmund Burken konservativismia, mikä on lähellä 1700-luvun klassista liberalismia. Filosofisesti perusteellisempaa konservativismia tarjoilee brittiläinen konservatiivi Roger Scruton.

Feeling “at home” in the world is a universal human longing. To him, a true conservative, in contrast to the reactionary, will not strive to make the world according to his preferences, but will adapt to the world without surrendering his values. This is a tall order that requires engagement with and civility towards those who hold different beliefs, but it is an attitude that is needed in a world torn apart by political ideologies, a way for rational beings to create a “home in their common world.” Perhaps there is a chance for a common language given that “the beautiful and the sacred are adjacent in our experience, and that our feelings for the one are constantly spilling over into the territory claimed by the other” (Beauty, p. 66). – Roger Scruton, konservatiivinen filosofi