”Ensin ne tulivat hakemaan sosialistit, enkä puhunut mitään, koska en ollut sosialisti.

Sitten ne tulivat hakemaan ammattiyhdistysaktiivit, enkä puhunut mitään, koska en ollut ammattiyhdistysaktiivi.

Sitten ne tulivat hakemaan juutalaiset, enkä puhunut mitään, koska en ollut juutalainen.

Sitten ne tulivat hakemaan minut, eikä ollut enää ketään, joka olisi puhunut puolestani.”

Oheinen runo sopii tähän päivään valitettavan hyvin. Kirjoittaja on saksalainen teologi, Martin Niemöller joka kohdisti sen saksalaiselle älymystölle heidän kyvyttömyydestään vastustaa natsien eri ihmisryhmiin kohdistamaa vainoa 1930-luvulla. Niemöller oli itse taustaltaan laivaston upseeri, palkittu ensimmäisen maailmansodan sukellusveneen kapteeni, joka kouluttautui papiksi sodan jälkeen. Niemöller oli alussa kannattanut kansallissosialismia, mutta jo 1930-luvun alussa kääntänyt takkinsa. Hänet teljettiin ajatustensa vuoksi Sachenhausenin ja Dachaun keskitysleireille vuosiksi 1938-1945. Hän lukeutui silloista Saksan luterilaista kirkkoa arvostelleen Tunnustuskirkon perustajiin yhdessä Dietrih Bonnhoeferin kanssa, joka teloitettiin natsien toimesta 1945.

Vaikka Suomi ei olekaan 1930-luvun Saksa, olen huolestunut niistä yhteiskunnallisesta ilmiöistä, jotka ovat saaneet valtion kontrolloimaan kirkkojen opillista keskustelua ja ihmisten varomaan mielipiteitään työpaikkansa tai urakehityksensä pelossa. Kulisseissa käydään voimakasta ideologista taistelua siitä, mikä maailmankatsomus saa määrittää sen ainoan totuuden 2020-luvun Suomessa – eikä kritiikkiä sallita.

Tilanne on kaukana aidosti vapaasta ja liberaalista länsimaisesta yhteiskunnassa jossa ihmisten perusvapauksia suojellaan yritysten, yksilöiden tai valtion kontrollilta. Juuri uskonnonvapauden sanotaan olevan tärkeä ihmisoikeuksien toteutumisen mittari. Voidaan sanoa, että uskonnonvapauden tila määrittelee, ovatko ihmisoikeuksiin kuuluvat sananvapaus, yhdistymis- ja kokoontumisen vapaus sekä uskonnonharjoittamisen vapaus totta.

Esimerkkejä kehityksen kulusta löytyy useita. Henkilökohtaisiakin. Kuitenkin ehkä räikein tapaus koettiin eilen kun valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen määräsi esitutkinnan kansanedustaja Päivi Räsästä vastaan hänen vuonna 2004 kirjoittamastaan tekstistä. Epäilty rikosnimike on kiihottaminen kansanryhmää kohtaan. Hämmästystä jo sinänsä mielenkiintoiseen asetelmaan lisää se, että poliisi oli jo aiemmin päättänyt, ettei tapauksessa ole tarpeen aloittaa esitutkintaa, sillä siinä ei ollut syytä epäillä rikosta. Mutta toisin kävi.

Koska nähtävästi Suomessa esitutkintakynnys ylittyy raamatun siteeraamisesta tai henkilön viisitoista vuotta sitten julkaistussa materiaalissa ilmenevästä ajatuksesta jättää se melko kafkamaisen tunnelman siitä mitä tulevaisuus tuokaan tullessaan.

Palataan Martin Niemölleriin, joka kohdisti kritiikkinsä juuri saksalaiselle älymystölle, kulttuuriväelle, ehkä papeille ja piispoille.

Sananvapautta rajoitetaan, missä on kulttuurieliitti? Niemölleriä on toki siteerattu kulttuuriväen taholta viime aikoina. Esimerkiksi Sofi Oksanen siteerasi häntä nostaessaan esiin sanan- ja ilmaisunvapauksia sekä lehdistönvapautta ja toimittajien oikeuksia Aamulehdessä 20.10.2019. Suomessa meneillään olevaa sananvapauskeskustelua hän ei kuitenkaan kommentoinut muulla tavoin kuin viittaamalla ”eduskuntaan nostetuihin vihapuheen käyttäjiin ja syrjivän kielenkäytön normalisointiin”. Tuntuu kuin ilmaisunvapaus sallittaisiin vain niille, joiden ajatukset eivät aiheuta kulttuuripiireissä mielipahaa.

Aivan erityisesti olen ihmetellyt kirkon johdon hiljaisuutta koskien Päivi Räsäsen oikeustapausta. Onko syynä hiljaisuuteen pelko vai hyväksyntä? Molemmat vaihtoehdot heikentävät oikeusvaltion perustaa sillä mikäli emme vastusta johdonmukaisesti vääriä syytöksiä ja tuomioita myös niiden ihmisten kohdalla, jotka eivät jaa näkemyksiämme, heikkenee samalla myös omaa oikeisturvaamme.

Omasta mielestäni Niemöllerin runoa on vaikea ymmärtää kontekstissaan jos ei ymmärrä hänen teologista ajatteluaan. Surkuhupaisasti Niemöller toteaakin: ”Jeesuksesta on tullut hylkiö kirkossa. Ihminen on ottanut Hänen paikkansa valtaistuimella ja kieltäytyy tunnustamasta Hänen Sanaansa.”

Jos Niemöller eläisi 2020-luvu Suomessa, välttäisiköhän hän esitutkinnan?

18 kommenttia

 1. KOHTA OVEESI KOPUTETAAN, oletko valmis. Siinä on tulevaisuuden kuva. Oletko valmis?

  1. Ihminen ei voi palvella kahta herraa. Jeesus Kristus halutaan nähdä enintään kauniina taruolentona, jolla ei ole sen kummempaa merkitystä kuin muillakaan historiaan jääneillä tai sitten Hänet koetaan uhkana, joka on muka jotain parempaa kuin tämän maailman huvit. Hyökkäys kohdistuu Häneen, sillä se raivostuttaa, että aina vaan tuohon rauhanhäiritsijään uskotaan, vaikka kuinka kirkkoja poltetaan ja kohta Raamattukin tuomitaan kielletyksi kirjaksi Suomessa kristillisessä maassa.

  2. uxalla mitään sanoa ettei jumalinen “kansanhyyhmä” kiihotu…ikävä jos vaikka viikonkin kulkevat kiihotuneina eli rektiivisessa tilassa…sitä kai kiihottaminen ennenvanhaan tarkoitti…

 2. Erittäin hyvä kirjoitus!

 3. Als die Nazis die Kommunisten holten,
  habe ich geschwiegen;
  ich war ja kein Kommunist.

  Als sie die Sozialdemokraten einsperrten,
  habe ich geschwiegen;
  ich war ja kein Sozialdemokrat.

  Als sie die Gewerkschafter holten,
  habe ich nicht protestiert;
  ich war ja kein Gewerkschafter.

  Als sie die Juden holten,
  habe ich geschwiegen;
  ich war ja kein Jude.

  Als sie mich holten,
  gab es keinen mehr, der protestierte.
  Martin Niemöller

  Niemöller puhuu nimenomaan kommunisteista, jotka ovat natsien verivihollisia. Eivät nosket.

  1. Hän luettelee tuossa kommunistit, sosiaalidemokraatit, ammattiyhdistysihmiset ja juutalaiset.

  2. Myöhemmin Niemöller oli lähinnä kommunisti ja missä ne ovat saaneet vallan niin siinä sellaiselle kritiikielle, mitä hän runossaan esittää ei ole sijaa.

 4. Avoimia kysymyksiä valtakunnansyyttäjä Toiviaiselle:
  1. Oletteko viimeisen 15 vuoden aikana havainneet Päivi Räsäsen lisäksi ketään muuta Suomen kansalaista, joka olisi johonkin kirjaan tai internetiin kirjoittanut jotakin toista ihmisryhmää mahdollisesti halventavaa? Jos olette, miksi ette tasapuolisesti tee heistäkin tutkintapyyntöä?
  2. Sanoitte ettei Räsäsen rikos ole vanhentunut koska loukkaava teksti on edelleen saatavilla. Miten Räsäsen syyttäminen voi riippua siitä, että muiden kuin hänen itsensä hallinnoimilla internetsivuilla on syytteen aiheuttava teksti?
  3. Jos muiden uskontojen edustajat vastustavat homoseksuaalisia arvoja samalla tavoin, teettekö heistäkin tutkintapyynnöt, ellei poliisi sitä tee?
  4. Homoseksuaalit eivät ole maailman ainoa suojeltava ihmisryhmä. Jos kristinuskon edustajat mahdollisesti mielipiteillään pahoittavat jonkin muun ihmisryhmän (esim. alkoholista pitävät, pornoa kannattavat, anteeksiantoa vastustavat ihmiset jne) mielen, pitäisikö nämäkin mielipiteet poistaa koko internetistä, ja kaikista kirjoista ja lehdistä? Tai hoitaa rikostuomio ko. mielipiteitä esittäville Suomen kansalaisille?
  5. Pitäisikö kaikki sellaiset kirjat ja nettikirjoitukset hävittää, joista joku voi kokea että ne loukkaavat heidän elämäntapaansa?
  6. Toisen mielen pahoittuminen ja toisen ihmisarvon alentaminen ovat kaksi eri asiaa. Ovatko nämä menneet teiltä sekaisin?
  7. Teitte tutkintapyynnön Räsäsestä koska kansalainen oli ottanut teihin yhteyttä. Oletteko tulleet ajatelleeksi, että teitä voidaan asemanne tähden käyttää jonkin ihmisryhmän maalittajana? Siten että muiden tekemiä jonkun mielestä ihmisarvoa alentavia kannanottoja ei huomioida, mutta sitävastoin toisen ihmisen 15 vuotta vanha kirjoitus huomioidaan syytettä nostettaessa?
  8. Maailmassa on paljon eri mielipiteitä, jotka voivat pahoittaa toisen mielen. Pitäisikö kaikki nämä mielipiteet sensuroida ainakin Suomen kansalaisilta, ettei kukaan kokisi ihmisarvonsa alentuvan?
  9. Oletteko kiinnittäneet huomiota siihen, että muidenkin ihmisryhmien kuin homoseksuaalien vakaumuksia on pilkattu ja halveksivasti kohdeltu eri kannanotoissa ja yhteyksissä aivan viime aikoina, ja myös vuosien mittaan?
  10. Tahdotteko toiminnallanne olla vaikuttamassa siihen, että Suomessa on entistä vaikeampi ilmaista mielipiteitään, varsinkin konservatiivisia mielipiteitä?
  11. Valtakunnansyyttäjän tulisi olla kansan palvelija luottamustehtävässään, joka pysyy aatteellisten muotivirtauksien ja aggressiivisesti omaa asiaansa ajavien ihmisryhmien vaikuttamisyritysten yläpuolella. Oletteko toimineet Räsäsen syyteasiassa enemmän ajan hengen muotivirtauksia kuin Suomen lakia seuraten, pyrkien ehkä saamaan suosiota ja mainetta modernina valtakunnansyyttäjänä?
  12. Rikolliseksi epäilemänne Räsäsen teksti on kirjoitettu vuonna 2004, ja epäilemäänne rikokseen liittyvä laki on kirjoitettu vasta vuonna 2011. Eikö teidän mielestänne ole ongelmallista, että valtakunnansyyttäjä haluaa epäillä Suomen kansalaista sellaisesta rikoksesta, joka tekohetkellä ei ollut lain mukaan rikollista? Tulisiko mielestänne muitakin suomalaisia tuomita oikeudessa teoista, jotka nykyisten lakien mukaan ovat rikoksia, vaikka eivät sitä tekohetkellä olleet?

 5. Vannovatko Suomenkin juristit ylimäärïsen vahvemmn valan uskollisuudesta brittien kuningatarta näyttelevälle E2:na esiintyvällle E1:n palvelijan tyttärelle? USA:ssa se Bar association menettää valtansa lähitulevaisuudessa – uskollisuus vain USA:n alkuperäiselle perustuslaille.

  Ei taida valtakuntaa syyttävä olla linjassa isänmaallisten eikä muiden mahdollisten omallatunnolla varustettujen kanssa. Voipi tulla vielä joskus tekonsa katumisen aika.

  Osoittaakohan kirkon hiljaisuus uskon puutetta – pelkäävätkö he enemmän salaseuralaisia kuin taivaan ja maan Luojaa?

  The First Amendment is first for a reason. The Second Amendment is just in case the First one doesn’t work out.
  – Dave Chappelle

 6. YK-AGENDA PALJASTUI: MASSAMURHA
  1. vaaditaan sähköautot ILMU-valheella
  2. pakotetaan kauko-ohjauksella räjähtävät sähkömittarit taloihin
  3. uutisia palovaarasta säätä syyttäen
  4. tuhopolttoja mm. etä-räjäyttämällä sähkömittareita
  5. katkaistaan sähköt ”palovaaraan vuoksi”
  6. SÄHKÖAUTOT MOTISSA eikä valvontakamerat toimi, Eİ TIETOA laajenevista paloista PALO-/PELASTUSVIRANOMAISILLE!
  JUST NYT 3-6 LIVE KALIFORNIASSA – RANSKAN MACARONIN VAIMON SATANISTI-SUVULLA SÄHKÖMONOPOLI
  https://youtu.be/guAN0Mdza6k?t=501

 7. Isänmaallisten aika herätä koska uhka kasvaa nopeasti eikä media tiedota. USA:ssa jatkunut jo viikkoja taistelu maanalaisten bunkkerien hallinnasta globalisteja vastaan. YK:n suunnitelmassa on kaapata valta USA:ssa 7 miljoonan monikansallisella armeijalla, joita on piilotettu bunkkereihin yms USA:ssa ja Kanadassa. Suurimmasta DUMB:ista China Lake alta isänmaalliset (Trump) vapauttianeet 35267 LASTA joita pidettiin METALLIHÄKEISSÄ:

  https://youtu.be/_r734ShEwR4?t=1944

  Aluepalojen sytytys levinnyt Kaliforniasta Oregoniin, Arizonaan, Utahiin ja Washingtoniin (osavaltio – ei pääkaupunki DC)

 8. BRAVO!!

  OLIPA LOISTAVA KIRJOITUS!!

  LAITOIN HETI JAKOON. EHKÄ PARAS ULOSTULO AIHEESTA TÄHÄN ASTI.

  Koska valtakunnansyyttäjä Toiviainen ei ymmärrä teologiaa, hän ei ymmärrä Vanhan ja Uuden Testamentin eroa; Vanha Testamentti oli lakiliitto Jumalan ja hänen kansansa kanssa, Uusi testamentti taas armoliitto Jumalan ja Jeesukseen uskovien kanssa.

  Vanha testamentti on lakia ja Uusi Testamentti on evankeliumia.

  Molempia silti tarvitaan sielujen pelastamiseksi.

  Vanha Testamentti julistaa kyllä kuolemantuomiota homoseksuaalisuuden harjoittajille, Uusi Testamentti ei.

  Jeesuksen – josta erityisesti Uusi Testamentti puhuu – maanpäällisen vaelluksen sanoma oli ytimekkyydessään “kääntymään/tekemään parannus ja uskomaan evankeliumi”.

  Jeesuksessa täyttyivät Raamatun profetiat luvatusta messiaasta ja syntiemme sovittajasta.

  Parannus on kääntymistä hänen puoleensa, syntien tunnustamista ja uskomista syntien anteeksiantamiseen “Jeesuksen nimessä ja veressä.”

  Laki paljastaa synnin(VT), armo Jeesuksessa ja hänen veressään(UT) vapauttaa niistä.

  Sitä on mielestäni evankeliumi.

  Mutta synnin lopulinen palkka on kuolema ja kadotus, jos ihminen ei ole kääntynyt Jumalan puoleen synteinensä; silloin hän kuolee synneissänsä ja päätyy kadotukseen so. iankaikkiseen eroon Jumalasta.

  Ei Räsänen ole halunnut tietoisesti loukata teksteillään ketään; hän on vain sanonut synnin synniksi, ja paheksunut sitä, ettei kirkko enää elä niin kuin sen Tunnustuskirjat opettavat.

  Räsäsen ulostulo on nähtävä yhtä paljon niin synnin paljastamisena kuin maallistuneen kirkon kritiikkinä; uskonpuhdistaja Martti Lutherin jalanjäljillä, siis.

  Jos tämänkaltaiseen toimintaan puututaan, silloin menetetään kaikki.

  Puhumattakaan siitä, mikä on niiden ihmisten kohtalo, jos eivät tee parannusta Raamatun tahallisesta väärinymmärtämisestä.

  Historia osoittaa, että Raamattu on kestänyt – ja kestää – kaikki sihen kohdistetut hyökkäykset; vaikka se kiellettäisiinkin.

  Esimerkkinä kommunistihallintojen aikaiset maanalaiset seurakunnat.

  Voltaire julisti eläessään, että sata vuotta hänen kuolemansa jälkeen Raamattuja löytyisi enää museoista.

  Toisin kävi.

 9. Kiitos hyvä oikeudellinen kannanotto. Kyllä Toiviaisen pitäisi mennä itseensä. Tehdä parannus. Jos ei, niin hänestä voi yhtä hyvin tehdä tutkintapyyntö kiihottamisesta, valehtelemisesta, (Hs.n) ja uskonnon- ja sananvapauden riistosta.

 10. En halua olla ottamatta kantaa, koska en ole samaan kirkkoon kuuluva, kuin Räsänen.
  Meidän kaikkien kristittyjen ja oikeamielisten ihmisten tulee nyt herätä puolustamaan Räsästä ja kaikkia niitä asioita ja oikeuksia jotka meille kuuluvat ja ovat monelle
  meistä Pyhiä! HERÄÄ JUMALAAN USKOVA IHMINEN!

 11. Pienestä pitäen olen seisonut syytettyjen, haukuttujen, yksinäisten ja poisjätettyjen puolella. Esimerkiksi näin kouluaikoina puolustin aina sitä kenestä puhuttiin pahaa, mutta ei ollut paikalla.
  Niinpä sitten itse sain olla ulkopuolinen, syrjitty, unohdettu ja yleensä kaikki päätöksenteot on sovittu ennen kuin olen mitään asiasta tiennyt.
  Ihmettelen silti yhtä asiaa ja olen aina ihmetellyt. Kun olen kertonut hankalista tilanteista ja ihmissuhteista, 95% vastauksista: älä välitä heistä, anna olla, älä tartu härkää sarvista, selviät siitä hyvin.. …

  Tarkoitus on varmasti ollut vilpitön, hyvä mut ehkä vois muutakin miettiä seuraavaan kertaan


Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *